آخرین سیگنالهای بازار سهام این هفته / بورس امروز مثبت میشود؟

، در مرحله پیش گشایش بورس امروز شاهد افزایش تقاضا برای خرید وتوکا، وکار و ثبهساز در بازار بورس و نمادهای چخزر، کگهر، کوثر، قاسم و سمگا در بازار فرابورس هستیم. همچنین به نظر میرسد مانند روزهای گذشته روند شاخص هموزن بهتر از شاخص کل باشد و این موضوع…

Recent