آخرین سیگنالهای بازار سهام این هفته / بورس امروز مثبت میشود؟

، در مرحله پیش گشایش بورس امروز شاهد افزایش تقاضا برای خرید وتوکا، وکار و ثبهساز در بازار بورس و نمادهای چخزر، کگهر، کوثر، قاسم و سمگا در بازار فرابورس هستیم. همچنین به نظر میرسد مانند روزهای گذشته روند شاخص هموزن بهتر از شاخص کل باشد و این موضوع…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.