Home BREAKING NEWS آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز ۱۹ فروردین چقدر بود؟

آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز ۱۹ فروردین چقدر بود؟

0
آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز ۱۹ فروردین چقدر بود؟

، روز چهارشنبه اسکناس امریکایی ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت. آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز ۱۹ فروردین چقدر بود؟ در این مورد دنیای اقتصاد نوشت: روز چهارشنبه، قیمت دلار به آرامی به حرکت افزایشی ادامه داد. روز چهارشنبه دلار با ۱۰۰ تومان افزایش به…