آغاز واکسیناسیون استادان و کارکنان دانشگاهها علیه کرونا از مرداد

، سیما سادات لاری گفت: واکسیناسیون استادان و کارکنان دانشگاهها از مرداد آغاز شود و بعد از نیز به تدریج، دانشجویان واکسینه شوند. وی همچنین گفت: هدف اساسی از واکسیناسیون استادان دانشگاه، افزایش کیفیت آموزشی و ایجاد بستر مناسب برای آموزش حضوری…

Recent