آمریکا تحریم سه مدیر انرژی ایرانی را لغو کرد

، یک مقام آمریکایی که مایل نبود نامش فاش شود به رویترز گفت: اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، یک اقدام روتین است و ارتباطی به مذاکرات اخیر برای احیای برجام ندارد. وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دفتر کنترل…

Recent