احتمال رکوردشکنی مصرف برق در هفته آینده/ تولید کمتر از مصرف

، مصطفی رجبی مشهدی افزود: پیشبینی این است که بتوان ۵۴ هزار مگاوات از این میزان را تولید برق کرد. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: اعمال روشهای مدیریت مصرف کمک خواهد کرد بتوان اختلاف بین اوج نیاز مصرف و تولید برق را جبران کرده تا خاموشی اعمال…

Recent