ارائه فرصت ۸ دقیقهاى به دولت براى دفاع از خود در صدا و سیما

، سید احسان قاضیزاده هاشمی ضمن تایید خبر ارائه فرصت دفاع به دولت گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت ۸ دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند. عضو کمیسیون نظارت…

Recent