اصل بازار سرمایه یکی از منابع تامین مالی تولید است

، ابراهیم رییسی عصر امروز در برنامه رییس جمهور و جوانان شبکه ۳ گفت: حل مشکلات مسکن مردم قابل حل است ما در کشور زمین کم نداریم در محدوده شهرها زمین داریم می شود این زمین ها را از دستگاه های اداری جدا کرد تا در اختیار مردم قرار گیرد. یک بخش اقشار کم…

Recent