اطلاعیه بانک مرکزی درباره قانون جدید چک

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریهای سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آییننامه شماره 72208 مورخ 12 شهریور ماه 1398 هیات وزیران موضوع تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.