افت ناگهانی قیمت دلار چقدر محتمل است؟ / پیشبینی قیمت دلار امروز

، در سومین روز هفته، تا نزدیک ساعت ۴ بعدازظهر ۱۵۰ تومان افت را تجربه کرد و روی عدد ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت. با توجه به آخرین اخبار اقتصادی به نظر میرسد این روند امروز هم ادامه داشته باشد. اما این افت قیمت تا کجا ادامه دارد؟ ژاپن و کرهجنوبی…

Recent