امارات، بحرین و اسرائیل: در توافق جدید با ایران به این کشور نباید حق غنیسازی اورانیوم داده شود

فارس: سفرای امارات، بحرین و اسرائیل در واشنگتن در نشستی خواستهاند در هر گونه توافق جدید با ایران به این کشور حق غنیسازی اورانیوم داده نشود. در یک نشست مجازی که یکشنبه به میزبانی لابی صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی» برگزار شد سفیران این سه رژیم…

Recent