اولین پیام کارگزاریها درباره عرضه اولیه اپال / خرید اپال آغاز شد

، قرار است فردا عرضه اولیه اپال انجام شود. طبق اعلام کارگزاریها حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای مشارکت در این عرضه اولیه ۵۰۰ هزار تومان است. کارگزاریها ضمن فعال کردن خرید آفلاین، در اطلاعیهای اعلام کردهاند: کاربران گرامی به استحضار میرسانیم؛ عرضه…

Recent