بودجه صدا و سیما ۱۹۱ برابر ستاد بحران!

ایران جز ده کشور حادثهخیز دنیاست و سیل و زلزله در سالهای اخیر خسارات سنگینی روی دست اقتصاد ایران گذاشته است. خساراتی که گاه دهها برابر بودجه استانی و بخش بزرگی از بودجه عمرانی کل کشور بوده است. به عنوان مثال فقط یک مورد حادثه یعنی سیلاب بهار سال ۹۸…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.