بورس امروز ۵ اسفند در انتظار صف خرید؟

، همانطور که پیش بینی میشد عرضه در نمادهای شاخص ساز ادامه دارد. کارشناسان عقیده دارند معاملات بازار سهام تحت تاثیر جلسات مجلس و خروج از پروتکلهای الحاقی روندی با فشار فروش همراه شده اما بعد از تعیین تکلیف شدن این موضوع بورس دوباره متعادل خواهد…

Recent