تجمع مجدد کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان٬ در محوطه بازار هفت تپه دست به تجمع زدند.

پس از چندین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی در داخل شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران جهت رساندن صدای‌شان به گوش مردم، تجمع خودشان را به خارج از شرکت منتقل کردند.

خواسته‌های کارگران عبارتند از: پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، ممانعت از تجزیه شرکت، لغو خصوصی سازی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان آنان.

دکمه بازگشت به بالا