تحلیل اقتصادی قیمت میلگرد اصفهان

میلگردها از جمله مهمترین فرآورده های فولادی هستند که امروزه تقریبا در تمامی سازهها و پروژههای عمرانی دنیای مدرن به کار برده میشوند. از پروژههای ساختمانی کوچک مثل ساختن یک ساختمان کوچک گرفته تا برج های مسکونی و تجاری بزرگ، ساختن شهرکها و امکانات شهری…

Recent