تعداد کشته شدگان مراسم قاسم سلیمانی بیش از ۷۰ نفر است

بنا بر گزارشات رسیده ، تعداد کشته شدگان در نمایش تشییع جنازه قاسم سلیمانی بیش از ۷۰ نفر است.

آخرین گزارش رسمی منتشر شده توسط امپراطوری دروغ ۵۰ نفر بوده است

که صحت ندارد و بیش از ۷۰ نفر تاکنون بر اثر بی مسئولیتی و بی کفایتی مسئولان فاسد نظام که پشیزی برای جان مردم ایران ارزش قائل نیستند،

در نمایش «جسد گردانی» قاسم سلیمانی در کرمان جان خود را از دست دادند.

دکمه بازگشت به بالا