Home BREAKING NEWS تقدیر ویژه از محسن خلیلی عراقی به عنوان “بزرگ مرد صنعت و تولید” در جشنواره کارآفرینان برتر

تقدیر ویژه از محسن خلیلی عراقی به عنوان “بزرگ مرد صنعت و تولید” در جشنواره کارآفرینان برتر

0
تقدیر ویژه از محسن خلیلی عراقی به عنوان “بزرگ مرد صنعت و تولید” در جشنواره کارآفرینان برتر

معاون اول رئیسجمهور از محسن خلیلی به عنوان کارآفرین برتر و پیشکسوت تقدیر کردند. سیزدهمین دوره جشنواره کارآفرینان برتر کشور در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی…