توئیتر از احتمال دسترسی ایران به شماره تلفن برخی از کاربران توئیتر خبرداد

شبکه اجتماعی توئیتر می گوید ایران ممکن است به شماره تلفن مرتبط با برخی از حساب های توئیتری دسترسی پیدا کرده باشند.توئیتر این موضوع را روز دوشنبه ۱۴ بهمن اعلام کرد.

توئیتر گفته است ممکن است پشت برخی از این اقدامات، دولت ها قرار داشته باشند.

غیر از ایران، از اسرائیل و مالزی نیز در این گزارش نام برده شده است. آی پی های استفاده شده در این کمپین ها مربوط به ایران، اسرائیل و مالزی بوده است.

گزارش رویترز می‌گوید، در حالی که توئیتر در ایران مسدود شده است، کسانی که برای پیدا کردن شماره تماس ها تلاش داشتند، دسترسی نامحدود به توئیتر داشتند و از همین رو، احتمالا، حکومت ایران نیز پشت این اقدامات بوده است.

پیشتر یک شرکت تحقیقات امنیت سایبری گفته بود که توئیتر در ارتباط با بخش تماس ها، یک نقص دارد.

سایت «تک کرانچ» دسامبر گذشته در مقاله ای نوشته بود که یک شرکت تحقیقات امنیت سایبری به اسم «ابراهیم بالیک» توانسته بود به ۱۷ میلیون شماره تلفن حساب های مشخص کاربری توئیتر دست پیدا کند.

نقص مورد اشاره، مرتبط با برنامه ها یا اپلیکیشن های سیستم «اندروید

دکمه بازگشت به بالا