تورم زمین تکرقمی شد

، نرخ رشد قیمت زمین پس از ۴ فصل صعود تند، سرانجام تکرقمی شده که از تغییر وضعیت در بازار بالادست ساختوساز خبر میدهد. سازندهها در مواجهه با فازپساجهش، دغدغه تورم زمین را داشتند و آن را مانع تغییر فاز مسکن میدانستند. با این حال، خروج تقاضای غیرمصرفی از…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.