حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است / بخشی از ارزهای مسدودشده ایران آزاد شد

، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۱ بهمن) هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره بازپسگیری ارزهای مسدودشده ایران در کشورهای مختلف گفت: داریم تلاش میکنیم و بخشی از آن باز شده و راه افتاده است و داریم از آن…

Recent