Home BREAKING NEWS دادستانی تهران: اظهارات زم در خصوص دیگران در حال رسیدگی است / مبادله زم با کشورهای خارجی هیچگاه مطرح…

دادستانی تهران: اظهارات زم در خصوص دیگران در حال رسیدگی است / مبادله زم با کشورهای خارجی هیچگاه مطرح…

0
دادستانی تهران: اظهارات زم در خصوص دیگران در حال رسیدگی است / مبادله زم با کشورهای خارجی هیچگاه مطرح…

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو برخی اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه ها پس از اجرای حکم نیما زم اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش انتخاب به نقل از مرکز رسانهای قوه قضاییه در این اطلاعیه آمده: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده،…