درخواست ۵ میلیارد دلاری رژیم ايران از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با کرونا

رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی امروز خود اعلام کرد:

در نامه هفته پیش خود به رئیس صندوق بین‌المللی پول خواستار استفاده از حق ایران برای بهره‌مندی از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده‌ام.

کمکهای بشر دوستانه بین المللی معلوم نیست کجا رفت و بیمارستانها از کمبود شدید لوازم اولیه پزشکی مینالند و در همین شرایط ، دزدها و آدمکشان از شرایط موجود برای گسترش ترور و تروریست در منطقه و جهان ، سو استفاده میکند.

سازمان بهداشت جهانی باید کمکهای بشر دوستانه را با نظارت مستقیم خود به بیمارستانها رسانده و از غارت آنان توسط چاقوکشان و دزدان سپاهی جلوگیری کند.

دکمه بازگشت به بالا