رئیس «سیا» استعفا کرد

«جینا هاسپل» که توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به ریاست «سیا» منصوب شده بود، درست یک روز قبل از مراسم تحلیف ریاستجمهوری «جو بایدن» از سمت خود کنارهگیری کرد و به فعالیت 36 ساله خود در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پایان داد. طبق گزارش شبکه…

Recent