روحانی: برخی منتقدان بودجه ۱۴۰۰ دچار اشتباه راهبردی شده اند؛ تصور میکنند بودجه با اتکا به نتایج…

رئیس جمهور گفت: به همه کسانی که تصور میکنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند، توصیه میکنم برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند. به گزارش «انتخاب»، رئیس جمهور با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در…

Recent