زمان ثبت خانه در سامانه املاک و اسکان تمدید میشود؟

، ثبت خانه در سامانه املاک و اسکان، از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و چهارشنبه ۱۹ خرداد، فرصت ۲ ماهه این برنامه به پایان رسید. هفته گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان با اشاره به نزدیک بودن اتمام زمان درج اطلاعات در سامانه مذکور گفته بود: با…

Recent