زهرا شیخی، نماینده مجلس: سازمان بهداشت جهانی میخواهد با واکسن کرونا ۱۵ درصد از جمعیت جهان را کم کند

زهرا شیخی، نماینده مجلس در یک رشته توئیت نوشت: آوریل ۲۰۲۰ رویدادی توسط مکرون، بیل گیتس و دبیرکل WHO برای ایجاد شتاب در درمان کووید-19 برگزار شد. نتیجه این رویداد ایجاد سازوکار بینالمللی واکسن بنام “کواکس” زیر نظر WHoو بنیاد بیل گیتس شد. بیل گیتس: با…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.