سعید جلیلی: کسانی که به اشکهای زارعی خندیدند، در دام پوزخند دشمن گرفتار شدند / اشکی که بر گونههای…

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اشکی که مرحوم زارعی از سر غیرت در مجلس بر گونههای مبارکش ریخت، حقیقاً هم در این دنیا و هم در آخرت برای او آبرو خواهد بود. این اشک، اشکی بود که تلاش داشت بزکی که دشمن در رفتار خودش دارد را پاک کند. به گزارش ایسنا، سعید…

Recent