قطع سخنان سخنگوی دولت در پخش زنده تلویزیونی، هنگام توضیح او درباره حواشی جلسه مجلس

برنا: سخنان سخنگوی دولت توسط صدا و سیما در پخش زنده تلویزیونی در زمان توضیح درباره نحوه توافق میان ایران و آژانس، قطع شد. به گزارش ، در حالیکه طبق روال، شبکه خبر مقدمه جلسات سخنگوی دولت را به صورت زنده پخش میکند، امروز در حالیکه علی ربیعی در حال…

Recent