مردم، با ۱۰ درصد آورده، صاحب مسکن میشوند

، در گفتگویی تلویزیونی با مردم استان بوشهر سخن میگفت. گزیدههایی از آن را در ادامه میخوانید. -اینگونه نیست که انتخابات از قبل مهندسی شده و فردی از قبل پیروز شده باشد، بلکه این شما هموطنان هستید که با حضور خود سرنوشت صندوق ها را تعیین و خواهید گفت…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.