مسکن ملی بخریم یا نخریم؟

، طرح مسکن ملی یکی از پرچالشترین طرحهای دولت یازدهم بود. حتی وزیر راه و شهرسازی در میانه کار یک بار از نبود زمین برای اختصاص به این طرح گلایه کرد که ناشی از مقاومتهای دستگاههای دولتی عنوان کرده بود. یک بار هم از عدم تحویل به موقع سخن گفت و به مشکلات…

Recent