مقاومت نوع هندی ویروس کرونا در برابر واکسن

، بررسیهای «مؤسسه علم پزشکی همه هند» (AIIMS) نشان داد گونه دلتای ویروس کرونا میتواند حتی پس از آن که افراد یک یا هر دو دو واکسن کرونا را دریافت کردند، آنها را مبتلا کند. به گفته مقامات بهداشتی تایلند، نوع هندی ویروس کرونا که ابتدا در اکتبر ۲۰۲۰…

Recent