مناطق قرمز کرونایی مازندران به ۹ شهرستان افزایش یافت

بر اساس تازهترین ارزیابی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت کرونایی چهار شهرستان دیگر مازندران هم قرمز شد و تعداد مناطق قرمز استان به ۹ شهرستان افزایش یافته است. به گزارش ایرنا ، طبق آخرین بروز رسانی وضعیت رنگبندی رسمی شهرستان ها در سامانه…

Recent