مگس‌ها

«مگس‌ها» یک نمایش‌نامه‌ سمبلیک و انتقادی سه پرده‌ای از ژان پل سارتر، نویسنده، فیلسوف و فعال اجتماعی فرانسوی است.

شخصیت‌های این درام سه پرده‌ای خدایان و اساطیر یونان باستان‌اند و ماجرا، ماجرای برخورد این شخصیت‌ها با یکدیگر است.

سارتر در این اثر با روایت داستان الکترا و اورست، باز هم رویکرد اگزیستانسیالیستی خود را عرضه می‌کند.

او تلاش می‌کند تا با به تصویر کشیدن جدال میان اورست و الکترا و جدال مشترکشان با زئوس، نقدی بر خودکم‌بینی مردم و برخی از مراسم و آداب مذهبی که در آنها انسان دست به سرکوبگری خود می‌زند و بار گناه را پیوسته به دوش می‌کشد، داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا