نرخ اجاره مسکن در شرق تهران / لیستی از مناطق ارزان شرق تهران برای اجارهنشینی

، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سایت دیوار، لیستی از متوسط نرخ اجاره مسکن در برخی از مناطق شرق تهران به دست آمده است. بنا بر آگهیهای ثبت شده در سایت دیوار، در بین مناطق موجود در جدول زیر، تهرانپارس شرقی با متوسط اجاره ماهانه هشت میلیون تومان و…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.