نقدعلی نماینده مجلس: فیلترینگ شبکههای اجتماعی برای مردم و حضور مسئولان در این فضاها مانند همان پدری…

یک نماینده اصولگرای مجلس، گفت: مساله فیلترینگ یک مساله مهم و حساسی است و زوایای مختلفی دارد. ما به طور کلی و مطلق نمیتوانیم فیلترینگ را ناقض اصل آزادی بیان بدانیم. چون معتقدان به فیلترینگ اصرار به رعایت اخلاق، شرع و عرف جامعه دارند که بعضا شبکههای…

Recent