هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاها است

، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد. پس از ارائه این گزارشها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی،…

Recent