هشدار همتی درباره FATF / بانک مرکزی نرخ ارز را رصد و مدیریت میکند

، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصادکلان نقشی مهمی بعهده دارد. او افزود: سیاست بانک مرکزی…

Recent