واکسن آسترازنکا، یک و نیم میلیون تومان! / فروش واکسن در شرکت تجهیزات پزشکی

، واکسیناسیون در کشور این روزها با مشکل مواجه شده است. بسیاری از اولویتهای دریافت واکسن کرونا هنوز واکسینه نشدند. از کارکنان آزمایشگاهها و درمانگاهها تا سالمندان ۶۰ سال به بالا. برخی از سالمندان نیز که دز اول را تزریق کردهاند هنوز دز دوم را تزریق…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.