واکنش خطیب زاده به تیتر امروز صبح یکی از روزنامه ها با عنوان “ظریف ترامپید ” ؛ قالوا سلاما / در مجلس…

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به حضور روز گذشته محمد جواد ظریف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و برخی مطالبی که در این جلسه مطرح شد، اظهار کرد: متاسفانه دیروز با ادبیاتی نامناسب، اتهام های بیپایهای به وزیر و وزارت خارجه زده شد. سعید خطیب زاده، در…

Recent