واکنش مخاطبان به پرداخت نشدن حقوق سربازان / «یک سال سربازی بدون حقوق!»

، اواخر فرودین ماه بود که ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که حقوق سربازان افزایش یافت. اما برخی از سربازان میگویند این خبر صحت ندارد و افزایش حقوق نداشتند. براساس اطلاعیهای که ستاد کل نیروهای مسلح در این مورد منتشر کرد حداقل حقوق پرداختی به کارکنان…

Recent