وحشت نظام از ارائه آمار واقعی تلفات کرونا

با افشای پنهان‌کاری گسترده وزارت بهداشت با حکم حکومتی در اعلام آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا،

دانشگاه‌های علوم پزشکی از بیم انتشار بیشتر آمار، با استناد به مصوبه کمیته سیاستگذاری تبلیغات رسانه شورای عالی امنیت ملی، بخشنامه‌های تهدیدآمیز خطاب به کادر درمان و دانشجویان پزشکی و پرستاری را جهت جلوگیری از انتشار آمار صحیح، ابلاغ کردند.

دروغگویی با حکم حکومتی باعث شیوع سریع کرونا در ایران شدە و رزمندەھای نجات کادر درمان نباید سکوت کنند. شما جانتان را بە خطر نیانداختەاید و نباید تحت فشار قرار بگیرید. ھر رزمندە نجات یک رسانە است.

دکمه بازگشت به بالا