Home BREAKING NEWS وعدههای انتخاباتی محسن رضایی / از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا جبران ضرر بورسیها

وعدههای انتخاباتی محسن رضایی / از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا جبران ضرر بورسیها

0
وعدههای انتخاباتی محسن رضایی / از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا جبران ضرر بورسیها

، محسن رضایی یکی از هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال است. او طی چند هفته گذشته ۵۹ وعده انتخاباتی داده، از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس. در حوزه یارانهها همچنین گفته که به زنان خانه دار حقوق میدهد. یکی دیگر از…