پارکینگ خودروسازان در حال خالی شدن است

، از مرداد سال گذشته تا اسفند، بهطور متوسط در هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید محصولات خودرویی در پارکینگ خودروسازان انبار -دپو- میشد. اما آمار جدید نشان میدهد نهتنها ورود خودروهای تولیدی به انبار کارخانههای خودروسازی متوقف شده که طی سه ماه منتهی به پایان…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.