پیامک انتخاباتی جدید / ستاد انتخابات به مردم چه پیامی داد؟

، پیامک انتخاباتی جدید به دست مردم رسید، پیامکی که در آن ستاد انتخابات سامانه «انتخاب ایران» را معرفی کرده که به مشاهده اطلاعات نامزدها و نزدیکترین و مناسبترین شعب اخذ رای در روز انتخابات میپردازد. در این پیامک خطاب به مردم نوشته شده: هموطن عزیز،…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.