پیشبینی بورس امروز ۵ اسفند / شاخص چه زمانی احیا میشود؟

،ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در جریان معاملات امروز و فردا تکلیف پروتکلهای الحاقی مشخص میشود و بعد از مشخص شدن نتیجه، فشار فروش کاهش پیدا میکند و بورس به حالت تعادلی بازمیگردد. همچنین محمد خبریزاد، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو…

Recent