Home BREAKING NEWS پیشبینی ریزش قیمت سکه تا ۸٫۵ میلیون تومان

پیشبینی ریزش قیمت سکه تا ۸٫۵ میلیون تومان

0
پیشبینی ریزش قیمت سکه تا ۸٫۵ میلیون تومان

، هرچند هنوز روند نزولی قابل توجهی به خود نگرفته اما اخبار مربوط به برخی گشایشهای پی در پی چشمانداز این بازار را نزولی کرده و از سوی دیگر در بازار جهانی طلا، ریزش قیمت باعث شده چشمانداز بازار داخلی طلا نیز نزولی شود. سکه دیروز ۲۰۰ هزار تومان از ارزش…