پیش گشایش بورس امروز 3 دی ماه 99

، با توجه به فشار عرضه در دقایق پایانی معاملات دیروز به نظر میرسد معاملات امروز با فشار عرضه همراه باشد و همچنین عرضه در نمادهای خودرویی زیاد است. اما به نظر میرسد در ادامه روند معاملات تقاضا افزایش پیدا کند. بازار سهام فعلا منتظر مشخص شدن روابط…

Recent