چرا واردات گوشت و کره کاهش یافته است؟

، بررسیها در مورد کره نشان میدهد که پس از آزادسازی قیمت کره در ماههای گذشته سیگنال مثبتی برای افزایش تولید به تولیدکنندگان داخلی فرستاده شده است. در ابتدای آذر ماه امسال ستاد تنظیم بازار اعلام کرد؛ با توجه به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رسمی به…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.