کره جنوبی: داراییهای ایران پس از رایزنی با آمریکا آزاد میشود

فارس: وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیهای گفت داراییهای مسدود شده ایران بعد از رایزنی با آمریکا آزاد خواهند شد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نوشته این بیانیه بعد از آن صادر شده که ایران ادعا کرد با سئول بر سر نحوه انتقال و استفاده از منابع مالی مسدودشده…

Recent