Home BREAKING NEWS ۱۰ خبر مهم امروز بازارها / ریزش دلار ادامهدار است؟

۱۰ خبر مهم امروز بازارها / ریزش دلار ادامهدار است؟

0
۱۰ خبر مهم امروز بازارها / ریزش دلار ادامهدار است؟

، همه بازارها روندی نزولی به خود گرفتهاند. اخبار سیاسی چند روز اخیر به کاهش تقاضا در بازارها دامن زده است و چشمانداز تداوم این روند همچنان در بین فعالان بازار وجود دارد. اما آخرین اخبار سیاسی چه سیگنالهایی برای بازارها به همراه دارد؟ ـ آگهی افزایش…